Podmínky používání

Úvodní ustanovení

Vítejte na stránkách Zubní Péče Vojavica, které jsou dostupné na internetové adrese vojavica-dental.cz. Tyto podmínky používání (dále jen 'Podmínky') jsou právně závazným dokumentem, který upravuje vztah mezi poskytovatelem webových stránek, paní Alžbětou Jelínkovou, sídlem Biskupské náměstí 1, 772 00 Olomouc, Česká republika (dále jen 'poskytovatel'), a jejich uživateli. Vstupem na kteroukoli stránku tohoto webu nebo využitím jakékoliv informace zde poskytované se uživatel zavazuje dodržovat tyto Podmínky. Poskytovatel může tyto Podmínky kdykoliv aktualizovat nebo modifikovat, a proto doporučujeme uživatelům, aby si pravidelně přezkoumávali aktuální verzi.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Všechny osobní údaje, které jsou uživateli webu vyžadovány v souvislosti s využitím našich služeb, jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobnosti o zpracování a ochraně osobních údajů jsou dostupné v samostatné sekci 'Ochrana osobních údajů'.

Používání obsahu webu

Veškerý obsah webu Zubní Péče Vojavica, včetně textů, grafiky, fotografií, animací, videí, zvukových záznamů a jiných materiálů je chráněn autorským právem nebo jinými právy na ochranu duševního vlastnictví. Uživatelé mají právo obsah webu používat pouze pro osobní, nekomerční účely. Jakékoliv kopírování, distribuce, vysílání, adaptace a jiné užití obsahu ve veřejných mediích, pro komerční účely nebo jinak porušující platná práva, je bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele zakázáno.

Odpovědnost

Poskytovatel nezaručuje, že obsah webu bude vždy přesný, kompletní a bez chyb. Všechny informace jsou poskytovány 'tak, jak jsou' bez jakékoliv záruky. Poskytovatel se snaží zajistit, aby webové stránky byly dostupné a funkční, nicméně nepřebírá žádnou odpovědnost za případné výpadky či technické problémy. Uživatelé webu používají všechny informace na vlastní nebezpečí a poskytovatel není odpovědný za žádné přímé či nepřímé škody, které z používání webu mohou vzniknout.

Změny Podmínek

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit tyto Podmínky nebo části webu. O všech významných změnách budou uživatelé informováni prostřednictvím oznámení na webových stránkách nebo e-mailem. Kontinuálním používáním webu po provedených změnách uživatelé souhlasí s novými Podmínkami.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se užívání webu nebo těchto Podmínek, můžete kontaktovat poskytovatele na e-mailové adrese [email protected] nebo na poštovní adrese Biskupské náměstí 1, 772 00 Olomouc, Česká republika.

Napsat komentář